Maglumat aragatnaşyk kabelleri geçirmek

Maglumat aragatnaşyk kabelleri geçirmek

“Güneşli Watan” HJ mis (Cat 5, 5e we 6) kabelleri we optiki süýümli kabelleri öz içine almak bilen habarlaşma ulgamy kabelini geçirmekligiň ähli görnüşleriniň gurnalmagy,  birikdirmegi babatynda baý tejribä eýedir we bu boýunça degişli enjamlary ýeterlikdir. Şeýle maglumat aragatnaşyk kabellerini geçirmek bir tarapdan gurluşyk dolandyryş ulgamlaryny öz içine almak bilen, köp sanly infrastruktura gözegçilik serişdelerini dolandyrmak maksady bilen hem gurnalýar.