Elektroenergiýa

Elektroenergiýa

“Güneşli Watan” HJ elektroenergiýa ulgamynda dürli görnüşli hyzmatlary ýerine ýetirýär. Olardan enjam üpjün ediş we elektroenergiýany paýlaýyş hyzmatlary, şeýle hem edil şol tertipde kabul ediş enjamlaryň we şuna meňzeş goşmaça enjamlaryň doly toplumy bilen üpjün edip bilýär. Bu hyzmatlaryň arasyna aşakdaky ulgamlary dahylly edýär: polat turbalar, sinklenen turbalar we PWH turbalar arkaly ýerasty geçişleri (Duct Bank Ulgamy), kabel ternawy, merdiwan ternawy, armirlenen goragly kabel geçirme, paýlaýjy şitleri, esasy paýlaýjy gurluşlary we ýokary woltly elektroenergiýa kabelini geçirme. Biz PUE/WSN standartynyň talaplaryna eýermek maksady bilen, kabel ululyklaryny we görnüşlerini hasaplamak üçin taýýarladygymyz tablissalarymyz arkaly ýerine ýetirip hem-de islendik ulgamda ähli kabelleriň doly sanawynyň göçürmesini çykaryp bilýäris.