Hyzmatlar

Elektroenergiýa

“Güneşli Watan” HJ elektroenergiýa ulgamynda dürli görnüşli hyzmatlary ýerine ýetirýär. Olardan enjam üpjün...

Doly Oka

Yşyklandyrma

“Güneşli Watan” HJ energiýa dolandyrylyşy üçin awtomatiki akylly yşyklandyrma ulgamlary, ofis we ...

Doly Oka

Elektroenergiýany paýlama

“Güneşli Watan” HJ elektrik energiýasy bilen üpjün ediş we kabul ediş enjamlaryndan başlap kiçi gerimli paýlaýjy...

Doly Oka

UPS

“Güneşli Watan” HJ esasanda kompýuter zallary, maglumat beriji merkezleri we yzygiderli IT-maglumat...

Doly Oka

Generatorlary gurnama işleri

Ätiýaçlyk elektrik üpjünçilik çeşmesi hökmünde sarp...

Doly Oka

Energiýa dolandyrylyşy

Müşderileriň arasynda tygşytly energetikadan peýdalanmak islegi örän uludyr. “Güneşli Watan”  HJ taslamalarda...

Doly Oka

Gurluşyk ulgamynda çözgütler

“Güneşli Watan” HJ BMS integratorlary bilen ýakyndan...

Doly Oka

Maglumat aragatnaşyk kabelleri geçirmek

“Güneşli Watan” HJ mis (Cat 5, 5e we 6) kabelleri we optiki süýümli kabelleri öz içine ...

Doly Oka

Elektrik gözegçiligi we barlagy

“Güneşli Watan” HJ tapgyrlaýyn energogözegçilik we barlag işlerini, durnukly kabel geçiriji shemalary...

Doly Oka

Elektrik dizaýn

“Güneşli Watan” HJ müşderilere tehniki-inžener çözgütleri, taslama çyzgylary AutoCAD we beýleki oňaýly...

Doly Oka

Töwekgelçilige baha bermek we işleri durmuşa geçirmegiň usullary

“Güneşli Watan” HJ tarapyndan boýun alnan ähli işler usulyýet...

Doly Oka