Generatorlary gurnama işleri

Dizel, benzin we gaz generatorlaryny gurnama işleri

Ätiýaçlyk elektrik üpjünçilik çeşmesi hökmünde sarp edijiniň kuwwatlylygyna laýyk gerek möçberdäki awtomatlaşdyrylan elektrik stansiýasy (AES) talaplaryny kanagatlandyrmak maksady bilen “Güneşli Watan” HJ öz müşderileri üçin ýönekeý ätiýaçlyk elektrik üpjünçilik toplumlary bilen bir hatarda, dürli kWA kuwwatlygynyň görnüşlerine çenli bolan doly elektroenergiýa ulgamlary shemalaşdyryp we olar bilen üpjün edip bilýär. Muny mehaniki we awtomat üýtgetmeli, UPS ulgamlary bilen birleşdirmekligi maslahat berýär.